Bài đăng

SCRIPT FF OB38 | AUTO HEADSHOT, AIM 180°, AIM NGẮM, CHẠY NHANH, ANTENNA, ANTIBAN 100%


 SCRIPT FF OB38 | AUTO HEADSHOT, AIM 180°, AIM NGẮM, CHẠY NHANH, ANTENNA, ANTIBAN 100%


NGƯỜI TẠO RA: KHÁNH MODS


DUNG LƯỢNG: 300KB


1. CHỨC NĂNG


+ AUTO HEADSHOT 90%

+ REGEDIT

+ ĐẠN MA THUẬT

+ XUYÊN ĐÁ

+ ANTENNA

+ AIM 180°

+ AIM NGẮM 45°

+ CHẠY NHANH

+ TRỜI TỐI2. LINK TẢI FILE- SCRIPT ANTIBAN: TẠI ĐÂY

- GG PRO ANTIBAN: TẠI ĐÂY

- FF 32BIT: TẠI ĐÂY3. HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT

- NHƯ VIDEO


Đăng nhận xét

© Yêu Mod - Đa Nền Tảng. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld