Bài đăng

Sự khác biệt giữa Địa chỉ IP Công cộng và Địa chỉ IP Riêng tư Viết bởi Biên tập viên trong Khái niệm chung


 Sự khác biệt chính giữa Địa chỉ IP Công cộng và Địa chỉ IP Riêng là địa chỉ IP công cộng được sử dụng để xác định và định vị thiết bị trên internet, trong khi địa chỉ IP riêng được sử dụng để xác định và định vị thiết bị trên mạng riêng.


Mặc dù cả hai loại địa chỉ đều được sử dụng để xác định và định vị thiết bị, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa chúng:


Địa chỉ IP công cộng được sử dụng để xác định thiết bị trên internet, trong khi địa chỉ IP riêng được sử dụng để xác định thiết bị trên mạng riêng, chẳng hạn như mạng gia đình hoặc mạng công ty. Địa chỉ IP công cộng là duy nhất trên toàn cầu và có thể được truy cập từ mọi nơi trên internet, trong khi địa chỉ IP riêng chỉ được sử dụng trong mạng riêng và không thể truy cập trực tiếp từ internet.

GET LINK
 


được chỉ định bởi

Địa chỉ IP công cộng được chỉ định bởi các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trong khi địa chỉ IP riêng thường được chỉ định bởi quản trị viên mạng hoặc bộ định tuyến.


Phạm vi

Địa chỉ IP công cộng được chỉ định từ một loạt các khối địa chỉ IP duy nhất trên toàn cầu, trong khi địa chỉ IP riêng thường được chỉ định từ một tập hợp các khối địa chỉ IP dành riêng không được sử dụng trên internet công cộng.


Sử dụng

Địa chỉ IP công cộng được sử dụng để xác định các thiết bị được kết nối trực tiếp với internet, chẳng hạn như máy chủ, bộ định tuyến và máy tính. Địa chỉ IP riêng được sử dụng để xác định các thiết bị trên mạng riêng, chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị nhà thông minh.


Tĩnh hoặc Động

Địa chỉ IP có thể là tĩnh hoặc động. Địa chỉ IP công cộng tĩnh là cố định và không thay đổi, trong khi địa chỉ IP công cộng động được ISP chỉ định trên cơ sở tạm thời và có thể thay đổi theo thời gian (xem DHCP ).


Địa chỉ IP công cộng là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của internet, vì chúng cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau và truy cập tài nguyên trên internet. Chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm duyệt web, email và chơi trò chơi trực tuyến.


Địa chỉ IP riêng thường không thể truy cập được từ internet và chỉ được sử dụng trong mạng riêng. Địa chỉ IP riêng được chỉ định từ một tập hợp các khối địa chỉ IP dành riêng không được sử dụng trên internet công cộng.


Các khối địa chỉ IP sau đây được dành riêng cho mục đích sử dụng riêng:


10.0.0.0 đến 10.255.255.255 (tiền tố 10/8)

172.16.0.0 đến 172.31.255.255 (tiền tố 172.16/12)

192.168.0.0 đến 192.168.255.255 (tiền tố 192.168/16)


Các khối này chứa tổng cộng khoảng 18 triệu địa chỉ IP riêng. Quản trị viên mạng có thể sử dụng các khối này để gán địa chỉ IP riêng cho các thiết bị trên mạng của họ. Địa chỉ IP riêng thường được sử dụng cùng với dịch địa chỉ mạng (NAT) để cho phép các thiết bị trên mạng riêng truy cập internet bằng một địa chỉ IP công cộng duy nhất.


Điều quan trọng cần lưu ý là các khối này được dành riêng cho mục đích sử dụng cá nhân và không được sử dụng trên internet công cộng. Do đó, không thể truy cập trực tiếp các thiết bị trên mạng riêng sử dụng địa chỉ IP riêng từ internet.


Tìm hiểu thêm về Địa chỉ IP trong bài viết chính của chúng tôi về chủ đề này.

Đăng nhận xét

© Yêu Mod - Đa Nền Tảng. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld